当前位置:首页>内地剧>>杨千嬅世界巡迴演唱会2015_集结号-上分-代理>杨千嬅世界巡迴演唱会2015_集结号-上分-代理第5集

  • ZDm3u8播放源
杨千嬅世界巡迴演唱会2015_集结号-上分-代理评论:
验证码:  
88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

小窗开宴,草草杯盘具。欢喜走儿童,庆生朝、一年一度。风光好处,恰是小春时,香泛泛,酒醺醺,一曲歌金缕。###xiǎo chuāng kāi yàn ,cǎo cǎo bēi pán jù 。huān xǐ zǒu ér tóng ,qìng shēng cháo 、yī nián yī dù 。fēng guāng hǎo chù ,qià shì xiǎo chūn shí ,xiāng fàn fàn ,jiǔ xūn xūn ,yī qǔ gē jīn lǚ 。

88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

弄笔斜行小草,钩帘浅醉闲眠。更无一点尘埃到,枕上听新蝉。###nòng bǐ xié háng xiǎo cǎo ,gōu lián qiǎn zuì xián mián 。gèng wú yī diǎn chén āi dào ,zhěn shàng tīng xīn chán 。

88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

浦云融,梅风断,碧水无情轻度。有娇黄上林梢,向春欲舞。绿烟迷昼,浅寒欺暮。不胜小楼凝伫。###pǔ yún róng ,méi fēng duàn ,bì shuǐ wú qíng qīng dù 。yǒu jiāo huáng shàng lín shāo ,xiàng chūn yù wǔ 。lǜ yān mí zhòu ,qiǎn hán qī mù 。bú shèng xiǎo lóu níng zhù 。

88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

一尊薄酒。满酌劝君君举手。不是亲朋。谁肯相从寂寞滨。人生如梦。梦里惺惺何处用。盏到休辞。醉后全胜未醉时。###yī zūn báo jiǔ 。mǎn zhuó quàn jun1 jun1 jǔ shǒu 。bú shì qīn péng 。shuí kěn xiàng cóng jì mò bīn 。rén shēng rú mèng 。mèng lǐ xīng xīng hé chù yòng 。zhǎn dào xiū cí 。zuì hòu quán shèng wèi zuì shí 。

88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

山城秋好,正西风淅淅,登高时候。杖倚徘徊凝望处,翠叠万山如绣。云绕禾场,烽沈戎马,田野欢声凑。琴堂无事,何妨同泛香溜。###shān chéng qiū hǎo ,zhèng xī fēng xī xī ,dēng gāo shí hòu 。zhàng yǐ pái huái níng wàng chù ,cuì dié wàn shān rú xiù 。yún rào hé chǎng ,fēng shěn róng mǎ ,tián yě huān shēng còu 。qín táng wú shì ,hé fáng tóng fàn xiāng liū 。

88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

笑入彩云深处。更冥冥、一帘花雨。金钿半落,宝钗斜坠,乘鸾归去。醉失桃源,梦回蓬岛,满身风露。到而今江上,愁山万叠,鬓丝千缕。###xiào rù cǎi yún shēn chù 。gèng míng míng 、yī lián huā yǔ 。jīn diàn bàn luò ,bǎo chāi xié zhuì ,chéng luán guī qù 。zuì shī táo yuán ,mèng huí péng dǎo ,mǎn shēn fēng lù 。dào ér jīn jiāng shàng ,chóu shān wàn dié ,bìn sī qiān lǚ 。

88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

公庭休更重门掩。细听催诗点。一尊已咏北窗风。卧看雪儿纤手、剥莲蓬。###gōng tíng xiū gèng zhòng mén yǎn 。xì tīng cuī shī diǎn 。yī zūn yǐ yǒng běi chuāng fēng 。wò kàn xuě ér xiān shǒu 、bāo lián péng 。

88影视网用户头像

游客 2022-10-01 03:03:22

未折江南柳,先开陇上梅。绿情红意到根荄。昨夜春随和气、已归来。###wèi shé jiāng nán liǔ ,xiān kāi lǒng shàng méi 。lǜ qíng hóng yì dào gēn gāi 。zuó yè chūn suí hé qì 、yǐ guī lái 。

88影视网用户头像

游客 (2022-10-01 03:03:22)

凄凉病损文园,徽弦乍拂,音韵先苦。淮山夜月,金城暮草,梦魂飞去。秋霜半入清镜,叹带眼、都移旧处。更久长、不见文君,归时认否。###qī liáng bìng sǔn wén yuán ,huī xián zhà fú ,yīn yùn xiān kǔ 。huái shān yè yuè ,jīn chéng mù cǎo ,mèng hún fēi qù 。qiū shuāng bàn rù qīng jìng ,tàn dài yǎn 、dōu yí jiù chù 。gèng jiǔ zhǎng 、bú jiàn wén jun1 ,guī shí rèn fǒu 。

88影视网用户头像

游客 (2022-10-01 03:03:22)

山浮海上青螺远,决C55B归鸿。闲倚东风。叠叠层云欲荡胸。###shān fú hǎi shàng qīng luó yuǎn ,jué C55Bguī hóng 。xián yǐ dōng fēng 。dié dié céng yún yù dàng xiōng 。

共86条数据    1  11    2  12    3  13    4  14    5  15    6  16    7  17    8  18    9  19 
杨千嬅世界巡迴演唱会2015_集结号-上分-代理剧情简介:
您正在免费观看的是杨千嬅世界巡迴演唱会2015_集结号-上分-代理,使用的是ZDm3u8播放源,倚杖牧鸡豚。###yǐ zhàng mù jī tún 。
除了"杨千嬅世界巡迴演唱会2015_集结号-上分-代理"你也可能喜欢以下影片:
加载中